logo

Je hebt er vast wel eens van gehoord; Lean management. Maar wat is dat nou precies? Lean Management is een filosofie afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota, die zich richt op het vermeerderen van de waarde voor de klant, door het verbeteren van de processen. Bij Lean Management staat het creëren van waarde voor de klant centraal. Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. Dit resulteert niet alleen in betere kwaliteit en dalende kosten en maar ook stijgende winsten.

Het maximaliseren van klantwaarde en het tegengaan van verspilling staat dus voorop bij Lean. Diverse Lean-technieken worden gebruikt om waarde te creëren en verspilling te elimineren. Hoewel die technieken belangrijk zijn, gaat Lean net zoveel over mensen, cultuur en gedrag. De Lean organisatiecultuur wordt dan ook gezien als de basis voor het Lean inrichten van het bedrijfsmanagement.

Omdat de organisatiecultuur de basis vormt voor Lean management worden in een Lean organisatie, zoals Toyota, medewerkers, klanten en leveranciers actief betrokken om verspillingen in de bedrijfsprocessen te herkennen en op te lossen. Daarmee zorg je ervoor dat de hele organisatie een focus heeft op het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Wanneer de organisatiecultuur Lean ingericht is, kun je beginnen aan de eerste twee pijlers van Lean management; de waarde voor de klant en de waardestroom. Wat verwacht de klant? En wat heeft waarde voor de klant? Identificeer aan de hand van deze vragen de waardestroom, oftewel het proces, per product of dienst. Het is hierbij belangrijk dat je je aandacht richt op de hele waardestroom van het betreffende product of dienst en niet een deel hiervan, bijvoorbeeld afdelingen of teams.

Vervolgens analyseer je het proces, de waardestroom. Dit doe je omdat je Flow wil creëren in de waardestroom, de derde pijler van Lean, Flow drukt de snelheid van het proces uit. Dit doe je aan de hand van de doorlooptijd van de waardestroom, dit is dé graadmeter voor de mate van fitheid van een proces. Doorlooptijd bestaat uit bewerkingstijd en wachttijd. Wanneer er veel wachttijd in het proces bestaat ten opzichte van bewerkingstijd, dan zit er weinig Flow in het proces. Deze wachttijd verkorten is dan de manier om het proces te verbeteren.

De vierde pijler van Lean management heet: Pull. Pull betekent dat er in het proces niets geproduceerd wordt totdat een klant in het proces erom vraagt. Bij een Pull-systeem autoriseert de volgende schakel de voorgaande schakel om output te zenden. Het Pull-systeem dat grondleggers Toyota gebruiken is het Just In Time principe. Zij maken alleen datgene wat nodig is, wanneer de klant er om vraagt en de hoeveelheid die nodig is. Niet meer en niet minder.

Tenslotte is het belangrijk om te bedenken dat aan het reduceren van verspillingen geen eind komt, het is belangrijk om continu te blijven verbeteren. Ga je deze uitdaging aan? Vraag een geheel vrijblijvend adviesgesprek aan waarbij we kijken hoe Lean management jouw organisatie verder kan helpen. Streef naar perfectie!

2021-12-01 00:00:00

Contact Opnemen

Neem kosteloos contact met ons op

  • Blinqmate
  • BolTools
  • Firstartup
  • HighFiv
  • Lelycycle
  • Pushify
  • Playboocks